Türkiye Geneli Deneme Sınavları

 

 

 

TÜRKİYE GENELİ BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAV TAKVİMİ

  1. BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI:  05-10 KASIM 2012

   2. BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI:  03-08 ARALIK 2012

 3. BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI:  07-12 OCAK 2013

4. BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI:  11-15 MART 2013

 5. BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI:  15-19 NİSAN 2013

 6. BAŞARI DEĞERLENDİRME SINAVI:  20-24 MAYIS 2013


 

 

Sınavlar

•          Sınavlar, uygulandığı tarihe kadar işlenen konu ve kazanımları kapsar.

•          Sınav soruları hazırlanırken, ilgili tarihe kadar verilen tüm kazanımlar taranarak soruların bu kazanımların tamamını ölçmesi sağlanır.

•          Uygulanacak sınavın sınava ait konu dağılımları, sınavlardan önce internet sitemizden  ilan edilir.


•          Sınav uygulandıktan sonra şube, sınıf, okul, ilçe, il ve tüm Türkiye’ yi kapsayan   istatistiksel değerlendirme analizleri ve sıralamalar ile birlikte sınav sorularının video anlatımlı çözümleri internet sitemizden yayınlanır.


•          Okullarımıza; okul karnesi, şube karnesi, okul sıralamaları ( isim ve puan sıralı), 
şube sıralamaları ( isim ve puan sıralı), ilk 100 kurum ve öğrenciyi gösteren akademik başarı listeleri gönderilir.


•          Sınava katılan her öğrencimize detaylı konu analizi ve grafikleri içeren sınav sonuç karneleri matbu olarak gönderilir. Bu karnede; sınavın cevap anahtarı, verilen doğru ve yanlış cevaplar, boş bırakılan sorular, elde edilen net başarılar ve yüzdeleri, puanlar, il, ilçe, eğitim bölgesi, okul ve sınıf düzeyinde öğrencinin sahip olduğu ders ders sıralama bilgileri ve grafikleri ile konu analizleri yer alır. 


•          Okul ve sınıf birincilerimize başarı belgeleri gönderilir.

 

 

 Ölçme ve Değerlendirme

a)      Ölçme

         Bir niteliğin sayısallaştırılması yani bireylerin, olayların ve eşyaların özelliklerinin gözlenip bu gözlem sonuçlarının sayısal olarak ifade edilmesidir. Ölçmede hedef,  uygulanan alan ne olursa olsun (sınıf, okul, ilçe, il veya Türkiye geneli)  ayırt edilmeksizin somut durumun fotoğrafının çekilmesidir. Kendi aralarındaki ilişkilerin  birbirlerini etkileme alanlarını gözlemlemektir.

b)      Değerlendirme

        Değerlendirme, öğrencilere sadece not vermeyi değil, aynı zamanda öğrencinin geçirdiği süreçleri ve öğrencilerin eksikliklerini görmeyi de amaçlar. Değerlendirmede amaç, somut durum tespit edildikten sonra yapılması gereken müdahaleleri belirleyebilmek ve değişimi koşullanabilecek stratejilerin önünü açmak, ona kaynaklık etmektir.

 

Değerlendirme Dokümanları

 

Sınavlar, uygulandıktan hemen sonra optik okuyucu makinelerinden geçilerek son yılın katsayılarına göre değerlendirilmeleri yapılır ve sıralama bilgileri, istatistiksel analizler ve sınav sorularının video anlatımlı çözümleri internet adresimizden yayınlanır. Okullarımız kendilerinin belirlediği şifrelerle, öğrencilerimiz okul numaraları ya da adı-soyadı ile sınav sonuçlarına ulaşabilirler.
Okullarımıza; okul karnesi, şube karnesi, okul sıralamaları ( isim ve puan sıralı), 
şube sıralamaları ( isim ve puan sıralı), ilk 100 kurum ve öğrenciyi gösteren akademik başarı listeleri gönderilir.
Sınava katılan her öğrencimize detaylı konu analizi ve grafikleri içeren sınav sonuç karneleri matbu olarak gönderilir. Bu karnede; verilen doğru ve yanlış cevaplar, boş bırakılan sorular, elde edilen net başarılar ve yüzdeleri, puanlar, il, ilçe, eğitim bölgesi, okul ve sınıf düzeyinde öğrencinin sahip olduğu sıralama bilgileri, sınavın cevap anahtarı ve öğrencinin verdiği cevaplar ile ünite ve konu analizleri yer alır. Öğrencilerimiz, karnelerindeki konu analizlerinin üzerine tıklayarak o sorunun çözümünü, videolu anlatımıyla interaktif olarak izleyebilirler.

Okullarımız İnternet sitemiz üzerinden;

Genel Derece Listeleri (Sınıf seviyesi tüm sınava katılımın Türkiye geneli, il geneli, ilçe geneli, okul geneli ve şube geneline göre öğrenciler, şubeler, okullar, ilçeler, il ve Türkiye geneli sıralamaları SBS puanı, Türkçe net, matematik net, fen net, sosyal net ve İngilizce netlerine göre listelenebilir.)
Okul listeleri (İsim Listesi, Puan sıralı liste)
Okul Grafikleri (Sınıfların karşılaştırılması, okullar arası net grafiği, eski sınavlarla mukayese grafiği)
Öğrenci Karnesi (Derslere göre doğru-yanlış, net, sınav ortalaması; katılım ve SBS puanına göre şube, okul, ilçe, il ve Türkiye geneli sıralama; öğrenci ders başarı analizi grafiği; konu analizleri) izlenebilecektir.)
Video Anlatımlı İnteraktif Sınav Çözümleri (Soruların video anlatımlı çözümleri, öğrenci karnelerindeki konu analizlerinin üzerine tıklanarak izlenir.)
Okul Karnesi ( Okulun sınava katılan öğrenci sayısı, sınava katılan okul sayısı, okulun ders ders net ortalamaları, şubelerin ders ders grafiksel net ortalamaları, okulun sınava katılan okullar arasındaki sıralaması, okulun ders ders Türkiye, il ve ilçedeki başarı grafiği ve ders ders geçmiş sınavlar analiz grafiği)
Sınıflar Listesi (Şubelere göre isim sıralı puan listesi)
Sınıflar Konu Analizleri (Şubelere göre ders ders konu analizleri)
Sınavlar Mukayese Grafikleri ( Şubelerin girdikleri sınavlardaki ders net ortalamaları)
Türkçe Dersi Öğrenci Konu Analizi (Şubeler ve tüm sınıflar)
Matematik Dersi Öğrenci Konu Analizi (Şubeler ve tüm sınıflar)
Fen Bilimleri Dersi Öğrenci Konu Analizi (Şubeler ve tüm sınıflar)
Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Konu Analizi (Şubeler ve tüm sınıflar)
İngilizce Dersi Öğrenci Konu Analizi (Şubeler ve tüm sınıflar)
Veri Akış Formlarını (Sınıf seviyesinde ders ders net ortalamaları ve başarı yüzdeleri)  görebilirler.
 

 

Çapraz İnteraktif Eğitim Yayınları
Halitağa Caddesi Nu:18 Kadıköy / İstanbul
Tel: (0 216) 414 99 99 (pbx) Fax: (0 216) 414 88 90
e-Posta: iletisim@caprazyayincilik.com
Copyright © 2010. Bu sitenin tüm hakları saklıdır.