İlköğretim 3. Sınıf Yayınlarımız

 

Tüm Dersler Soru Dünyası

•  Kitabın tamamında yapraklar birbirinden bağımsız olup çek kopart sistemiyle hazırlanmıştır.

•  Ünite ve temalar hücreleme metoduyla hazırlanmıştır.

•  Her hücre ile ilgili çoktan seçmeli testlere yer verilmiştir.
•  Testlerde kazanımsal metot izlenmiştir.
•  Çoktan seçmeli sorular hazırlanırken alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin test tekniğine uyarlanması hedeflenmiştir.
•  Soru görsellerinin tamamında ressam çizimi kullanılmıştır.
•  Toplam 256 sayfa
 
                                               
                                  Tüm Dersler Etkinlikli Soru Dünyası  
• Kitabın tamamında yapraklar birbirinden bağımsız olup çek kopart sistemiyle hazırlanmıştır.

• Her hücre ile ilgili yeterli sayıda çalışma kâğıdı (etkinlik) ve çoktan seçmeli teste yer verilmiştir.

• Test ve çalışma kâğıtlarında boşluk doldurma, doğru-yanlış, bulmaca, kavram haritası, dallandırılmış ağaç, akış diyagramı gibi alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin tamamı kullanılmıştır.

• Test ve çalışma kâğıtlarında kazanımsal metot izlenmiştir.

• Kitabın tüm görselleri hazırlanırken istenen durumun sağlanması için ressam çizimleri kullanılmıştır.

• Toplam 304 sayfa
 
 
                                Özet Konu Anlatımlı Türkçe Dil Bilgisi
    
• Kitabın tamamında yapraklar birbirinden bağımsız olup çek kopart sistemiyle hazırlanmıştır.

• Ünite ve temalar hücreleme metoduyla hazırlanmıştır.

• Her hücre ile ilgili özet konu anlatımı ve çözümlü örnekler verildikten sonra konuyu pekiştirmek için bir çalışma kâğıdı(etkinlik) ile yeterli sayıda test verilmiştir.

• Her hücreyle ilgili en az bir ödev testi verilmiştir.
• MEB çalışma takvimine uygun olarak yaklaşık yazılı tarihlerine gelen yerlerde ise bir yazılı sınav kâğıdı verilmiştir.
• Test ve çalışma kâğıtlarında kazanımsal metot izlenmiştir.
• Çalışma kâğıtları ve yazılı sorularında doğru-yanlış etkinlikleri, boşluk doldurma, eşleştirme, akış diyagramı, kavram haritası, bulmaca, akıl haritası vb. alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılmıştır.
• Testlerde klasik çoktan seçmeli sorularla birlikte alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin testlere uyarlandığı soru modellerine ağırlık verilmiştir.
• Öğrenciye temel dil bilgisi kuralları verilirken anlam bilgisi konularına da yeterince yer verilmiştir.
• Kitabın tüm görselleri hazırlanırken istenen durumun sağlanması için ressam çizimleri kullanılmıştır.
• Toplam 224 sayfa
Özet Konu Anlatımlı Matematik
• Kitabın tamamında yapraklar birbirinden bağımsız olup çek kopart sistemiyle hazırlanmıştır.
• Ünite ve temalar hücreleme metoduyla hazırlanmıştır.
• Her hücre ile ilgili özet konu anlatımı ve çözümlü örnekler verildikten sonra konuyu pekiştirmek için bir çalışma kâğıdı(etkinlik) ile yeterli sayıda test verilmiştir.
• Her hücreyle ilgili en az bir ödev testi verilmiştir.
• MEB çalışma takvimine uygun olarak yaklaşık yazılı tarihlerine gelen yerlerde ise bir yazılı sınav kâğıdı verilmiştir.
• Test ve çalışma kâğıtlarında kazanımsal metod izlenmiştir.
• Çalışma kâğıtları ve yazılı sorularında doğru-yanlış etkinlikleri, boşluk doldurma, eşleştirme, akış diyagramı, kavram haritası, bulmaca, akıl haritası vb. alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılmıştır.
• Testlerde klasik çoktan seçmeli sorularla birlikte alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin testlere uyarlandığı soru modellerine ağırlık verilmiştir.
• Böylece öğrencinin temel matematik kurallarını öğrenmesinin yanında işlem yeteneğinin de geliştirilmesi hedeflenmiştir.
• Kitabın tüm görselleri hazırlanırken istenen durumun sağlanması için ressam çizimleri kullanılmıştır.
• Toplam 256 sayfa                              
                               Tüm Dersler Yaprak Test 
                  • Testlerin tamamında yapraklar birbirinden bağımsız olup çek kopart sistemiyle hazırlanmıştır.
                  • Ünite ve temalar hücreleme metoduyla hazırlanmıştır.
                  • Testlerde kazanımsal metot izlenmiştir.
                 • Doğru-yanlış etkinlikleri, dallandırılmış ağaç, boşluk doldurma, kavram haritası, akış diyagramı vb. alternatif  ölçme yöntemleri çoktan seçmeli sorulara uyarlanarak çoklu zekâ kuralı gözetilerek hazırlanmıştır.
                 • Testlerin tüm görselleri hazırlanırken istenen durumun sağlanması için ressam çizimleri kullanılmıştır.
                 • Toplam 48 test
 

 

Çapraz İnteraktif Eğitim Yayınları
Halitağa Caddesi Nu:18 Kadıköy / İstanbul
Tel: (0 216) 414 99 99 (pbx) Fax: (0 216) 414 88 90
e-Posta: iletisim@caprazyayincilik.com
Copyright © 2010. Bu sitenin tüm hakları saklıdır.